Atbalsta personāla darba laiks

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Speciālais pedagogs
Dzintra Kļava
tālr. 26007033

Atbilstoši stundu grafikam konkrētiem skolēniem.

Speciālais pedagogs
Inta Vāliņa
tālr. 29155031

Atbilstoši stundu grafikam konkrētiem skolēniem.

Sociālais pedagogs
Iveta Freimane
tālr. 29321492

 

8:30–17:00

 

8:30–17:00

 

Skolotājs logopēds
Iveta Kupča
tālr. 29274041

13:20–16:00 13:20–16:00      

Bibliotekāre
Erita Krēmere

8:00–16:00

8:00–16:00

8:00–16:00

8:00–16:00

8:00–16:00

Pedagoģe karjeras konsultante
Jolanta Priede*
tālr. 29193377

*Individuālās karjeras konsultācijas pēc pieraksta e-klasē vai zvanot uz tālruni.

    9:00–17:00    
Koriģējošā vingrošana 13:30–14:10   14:20–15:00    
© 2019 Ķeguma vidusskola