Metodiskās padomes sastāvs

 • Vladimirs Samohins – direktors
 • Ilze Krastiņa – direktora vietniece izglītības jomā
 • Sandra Bērziņa – direktora vietniece audzināšanas jomā
 • Silvija Čevere – 4.-6.klašu MK vadītāja
 • Signejana Rubīna – 10.-12. klašu MK vadītāja
 • Agita Ziediņa – 1.-3. klašu MK vadītāja
 • Iveta Barkāne – 7.-9. klašu MK vadītāja
 • Iveta Freimane – atbalsta grupas vadītāja
   

Metodiskās komisijas

1.-3.klašu metodiskā komisija

 • Agita Ziediņa
 • Linda Markusa-Ciematniece
 • Sabīne Veisa
 • Arta Bluķe
 • Liene Seržante
 • Edīte Dārzniece
 • Līga Volkova

 

4.-6. klašu metodiskā komisija

 • Silvija Čevere
 • Anna Paltere
 • Ivars Sprudzāns
 • Sigita Solovjova
 • Agita Kaļva
 • Līva Ālīte
 • Marija Sprukule

 

7.-9.klašu metodiskā komisija

 • Iveta Barkāne
 • Ināra Kovaļčuka
 • Aija Bluķe
 • Evija Miglāne
 • Vita Spilberga
 • Liene Seržante
 • Dzintra Germa-Lemese
 • Kaspars Trencis

 

10.-12.klašu metodiskā komisija

 • Signejana Rubīna
 • Ilze Krastiņa
 • Dita Maklere
 • Artūrs Ābols
 • Ilze Avotiņa
 • Sandra Bērziņa
 • Agnese Pastare
 • Jānis Cīrulis
 • Elmārs Štekels

 

Atbalsta komanda

 • Iveta Freimane
 • Dzintra Kļava
 • Inta Vāliņa
 • Iveta Kupča
 • Erita Krēmere
© 2019 Ķeguma vidusskola