Skolas padome 2020./2021.m.g.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja

Antra Ricika, mob.t. 29277309

 

Vecāki

1.a, Līga Alvatere
1.b, Sigita Zārberga
1.c, Zane Paegle
2.a, Vita Valtere
2.b, Zane Mundure
3.a, Zane Ķurzēna
3.b, Vita Laučjuna
4.a, Nelda Neimane
4.b, Kaspars Bajalis
5.a, Linda Šķeltiņa
5.b, Liene Andriksone
6.a, Antra Ricika
6.b, Irēna Mazā
7.a, Igors Trofimovs, Kristīne Grase
7.b, Jeļena Bule
8.a, Ingrīda Bužeriņa
8.b, Zita Ruņģe
9.a, Maija Janševska
9.b, Antra Brikule, Gundars Vērītis
10., Baiba Špēra-Špora, Edgars Kurpnieks
11., Gita Driviniece
12., Edīte Kuzmane

 

Skolēni
11., Sabīne Driviniece

 

Skolotāji
Vladimirs Samohins
Agita Ziediņa
Ilze Krastiņa

© 2019 Ķeguma vidusskola